top of page

Elektronikk må beskyttes mot ESD

ElectroStatic Discharge

Om oss

Om oss

El-Care ESD AS tilbyr nøytrale kurs og konsulenttjenester innen ESD-sikring.

Vi har ingeniørkompetanse innenfor feltet og flere års erfaring. Stadig
mere kompleks og følsom elektronikk nødvendiggjør implementering av
effektiv ESD-sikring i alle bransjer hvor ubeskyttet elektronikk håndteres.

 

Målgruppen er bedrifter i Norge som håndterer ubeskyttet ESD-følsom

elektronikk, kalt ESDS(ESD Sensitive Device).
Kurs gjennomføres nå i samarbeid med ELM Kurs & Tjenester 


Intensjonen er at våre kunder skal få maksimalt utbytte av tjenestene vi 
tilbyr. Det innebærer tilføring av kunnskap som gjør bedriftene effektivt i 
stand til å forebygge ESD-skader og feil. Konsekvensene er udelt positive;
høyere driftsikkerhet, færre elektronikkfeil, mere fornøyde kunder, bedre 
lønnsomhet etc.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale! eller send e-post!

Kurs og tjenester

ESD-kurs
Kurset er avholdt hos flere av Norges ledende 
elektronikkbedrifter og medisinsk-tekniske avd. på sykehus.

God forståelse for ESD-sikring er en forutsetning
for effektiv ESD-beskyttelse

Kursets målgruppe
 Ingeniører
 Teknikere
 Svakstrømmontører, elektrikere
 IT-personell
 Produksjonspersonell
 Yrkesgrupper som håndterer ubeskyttet
   elektronikk (ESDS)

Kursvarighet: 3,5 timer

Kurssted: Din bedrift

Max 30 deltakere pr. kurs.

Språk: Norsk eller engelsk

Kursbevis utstedes

KURSINNHOLD

 • Moderne elektronikk -

      internasjonale kvalitetsstandarder

 • Triboelektrisk oppladning – elektriske ledere

      og isolatorer, antistater

 • Elektrostatiske felt, elektrostatisk induksjon

 • Ulike former for ESD

 • ESD-følsomhetsnivåer – komponenter og kretskort

 • Katastrofale og latente ESD-skader

 • ESD-Protected Area(EPA)

 • Skjerming og jording av ubeskyttet elektronikk

 • Håndtering av elektronikk på stasjonær arbeidsplass

 • Field service og ESD-beskyttelse

 • Lagring, transport og emballering av elektronikk

 • ESD-beskyttelse ved hjelp av balansert ionisering

 • Måle- og kontrollinstrumenter i ESD-sikringen

 • Hovedelementer i et ESD-program

ESD-Bedriftsgjennomgang (audit) m/tilstandsrapport  
Gjennomgang av bedriftens ESD-sikring.  Alle områder og arbeidsmetoder i bedriften som har
betydning for ESD-sikringen kontrolleres.
Oversiktlig rapport presenteres.


Konsulenttjenester
Det er av stor betydning at utstyr og materialer som anvendes i forbindelse med håndtering av ESDS gir tilstrekkelig beskyttelse og at kravene
oppført i ESD-standarden oppfylles.

Tilfredsstiller gulvbelegget krav til elektrostatisk overflatemotstandog gjennomgangsmotstand til jord? Hva med arbeidsbord, lagerreoler, øvrig jordingsutstyr,  jording generelt og verktøy? Er ionisering nødvendig?  Vi kontrollerer det utstyr som kunden spesifiserer.    

 • Måling/vurdering av elektrostatisk avledende/konduktive  gulv- og bordbelegg

 • Evaluering av utstyr som anvendes eller er tenkt anvendt hvor ubeskyttet elektronikk (ESDS) håndteres


Referansestandard: IEC 61340-5-1
Alle oppdrag behandles konfidensielt

ESD-kurs og tjenester

En uryddig arbeidsplass øker risikoen                 for ESD-skade

Opplæring er nødvendig
El-Care ESD kan tilføre din bedrift relevant kunnskap gjennom kursing av ansatte. Uten opplæring utgjør de ansatte en risiko, med opplæring vil de være i fremste linje til å bekjempe ESD-skader og de påfølgende negative konsekvenser. Vi kan også bistå med implementering av et effektivt ESD-program tilpasset din bedrift.
pose1.jfif

Kontakt oss

El-Care ESD AS
Skårersletta 10 - 1473 Lørenskog
Kontortlf. 941 38 586
E-post :post@elcare-esd.com
Org.nr.998 188 938
For opplysning om kurs og tekniske tjenester, ring:
411 87 560
E-post :frode@elcare-esd.com

 

Takk for din henvendelse

Kontakt
bottom of page