top of page

ESD(ElectroStatic Discharge)  
er en ukontrollert elektrostatisk utladning mellom
to objekter med ulikt elektrisk potensial, f.eks. en
person og et kretskort eller en komponent. ESD er
en av hovedårsakene til feil på elektronikk. Elektronikkindustrien utvikler stadig mere komplekse og kraftfulle kretser. Med økende kompleksitet og pakketetthet øker også komponentenes følsomhet.

 

ESDS(ESD Sensitive Device) er en betegnelse som brukes på kretskort, komponenter, moduler etc. som er ESD-følsomme.

esd_finger.gif
bottom of page